II ZIMOWY BIEG CHRZĄSZCZA

II ZIMOWY BIEG CHRZASZCZA odbedzie sie w dniu 9 Grudnia ale juz od jutra czyli 25.10.2023r od godziny 12:00 ruszają zapisy!!!Tylko 100 miejsc…Zapisać się można wysyłając maila na adres: csir@szczebrzeszyn.pl podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, dystans na którym chcecie wystartować (10km lub 25km) Decyduje kolejność zgłoszeń.Zapisy będą trwać do 25.11.2023r Bardzo gorąco zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

II ZIMOWY
BIEG CHRZĄSZCZA
9 grudnia 2023 r. Szczebrzeszyn

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie
ul. Szkolna 4, 22-460 Szczebrzeszyn
Tel. 504 028 243
e-mail: csir@szczebrzeszyn.pl
Partnerzy
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Gmina Szczebrzeszyn
Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej
CEL IMPREZY
Promocja walorów turystycznych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Promocja Roztocza
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji;
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

PROGRAM
Godz. 8:00 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych
( Wieża widokowa na Wzgórzu Zamkowym w Szczebrzeszynie )
Godz. 10:00 – start biegu na dystansie 25 km.
Godz.10:45 – start biegu na dystansie 10 km.

Trasa prowadzi ze Wzgórza Zamkowego w Szczebrzeszynie (start – meta) drogami polnymi w kierunku
malowniczych wąwozów lessowych ( ok 5 km odcinkiem asfaltowym)
Trasa będdzie oznaczona wstążkami i tabliczkami,
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Zawodnik przez cały czas biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
  – naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na
  zgłoszeniu,(wszyscy uczestnicy)
  – zaleca się aby każdy uczestnik biegu posiadał zegarek lub telefon z wgraną trasą (track)

– każdy z uczestników powinien posiadać odpowiedni strój oraz obuwie dostosowane do
panujących warunków na trasie
UCZESTNICTWO
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach – Open kobiety i mężczyźn:
Uwaga:
Zawodnicy oświadczają że są zdolni do udziału w wydarzeniu, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu, oraz że startują na własną
odpowiedzialność, przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają numer
startowy. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
Zgłoszeń można dokonywać do dnia 25 listopada 2023 roku drogą mailową na adres:
csir@szczebrzeszyn.pl

 • po tym terminie ze wlędów organizacyjnych nie będzie możliwości zapisów
  W zgłoszeniu podajemy: imię nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, nr telefonu
  • Organizator nie pobiera opłaty startowej.
  • Organizator nie przewiduje pakietów startowych
  • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal
  • Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymają puchary
  Na trasie biegu przewidziany jest 1 punkt odżywczy na dystansie 25 km a po zakończeniu biegu ognisko,
  przekąski, napoje energetyczne, itp