Trasy” Zimowego Biegu Chrząszcza” do pobrania…..

Poniżej zamieszczamy dwie trasy tegorocznej edycji ” Zimowego Biegu Chrząszcza”

Linki do stron z trasą na 9 km i 25 km……. ( zaznaczymy scieżkę przytrzymujac lewy przycisk myszki ,następnie prawy przyciski i klikamy przejdz do strony…….na końcu pobierz plik )

https://megawrzuta.pl/download/469cd3665665514864c1a5b864d7917e.html

https://megawrzuta.pl/download/7e7453752fe6a771771910bb56461313.html

II ZIMOWY BIEG CHRZĄSZCZA

II ZIMOWY BIEG CHRZASZCZA odbedzie sie w dniu 9 Grudnia ale juz od jutra czyli 25.10.2023r od godziny 12:00 ruszają zapisy!!!Tylko 100 miejsc…Zapisać się można wysyłając maila na adres: csir@szczebrzeszyn.pl podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, dystans na którym chcecie wystartować (10km lub 25km) Decyduje kolejność zgłoszeń.Zapisy będą trwać do 25.11.2023r Bardzo gorąco zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

II ZIMOWY
BIEG CHRZĄSZCZA
9 grudnia 2023 r. Szczebrzeszyn

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie
ul. Szkolna 4, 22-460 Szczebrzeszyn
Tel. 504 028 243
e-mail: csir@szczebrzeszyn.pl
Partnerzy
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Gmina Szczebrzeszyn
Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej
CEL IMPREZY
Promocja walorów turystycznych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Promocja Roztocza
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji;
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

PROGRAM
Godz. 8:00 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych
( Wieża widokowa na Wzgórzu Zamkowym w Szczebrzeszynie )
Godz. 10:00 – start biegu na dystansie 25 km.
Godz.10:45 – start biegu na dystansie 10 km.

Trasa prowadzi ze Wzgórza Zamkowego w Szczebrzeszynie (start – meta) drogami polnymi w kierunku
malowniczych wąwozów lessowych ( ok 5 km odcinkiem asfaltowym)
Trasa będdzie oznaczona wstążkami i tabliczkami,
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Zawodnik przez cały czas biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
  – naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na
  zgłoszeniu,(wszyscy uczestnicy)
  – zaleca się aby każdy uczestnik biegu posiadał zegarek lub telefon z wgraną trasą (track)

– każdy z uczestników powinien posiadać odpowiedni strój oraz obuwie dostosowane do
panujących warunków na trasie
UCZESTNICTWO
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach – Open kobiety i mężczyźn:
Uwaga:
Zawodnicy oświadczają że są zdolni do udziału w wydarzeniu, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu, oraz że startują na własną
odpowiedzialność, przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają numer
startowy. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
Zgłoszeń można dokonywać do dnia 25 listopada 2023 roku drogą mailową na adres:
csir@szczebrzeszyn.pl

 • po tym terminie ze wlędów organizacyjnych nie będzie możliwości zapisów
  W zgłoszeniu podajemy: imię nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, nr telefonu
  • Organizator nie pobiera opłaty startowej.
  • Organizator nie przewiduje pakietów startowych
  • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal
  • Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymają puchary
  Na trasie biegu przewidziany jest 1 punkt odżywczy na dystansie 25 km a po zakończeniu biegu ognisko,
  przekąski, napoje energetyczne, itp

Biegalismy XIV raz….

Już czternasty raz (17 października) na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji w
Szczebrzeszynie dzieci i młodzież upamiętnili na sportowo pedagoga, długoletniego nauczyciela w
szkołach szczebrzeszyńskich, znakomitego propagatora kultury fizycznej Bronisława Pietruszyńskiego.
W XIV Otwartych biegach terenowych wystartowało ponad 340 uczestników z dziewięciu szkół z
powiatu zamojskiego w 12 kategoriach wiekowych.
W każdej z kategorii na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekały pamiątkowe medale i dyplomy. Po
każdym biegu, uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek i kubek gorącej herbaty.
Zawody przebiegły w miłej atmosferze lekkoatletycznego święta i w duchu fair play.
Swoich zawodników reprezentowały szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie
 2. Zespół Szkół nr 2 im dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie
 5. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie
 6. Szkoła Podstawowa w Sułowie
 7. Szkoła Podstawowa w Michalowie
 8. Szkoła Podstawowa w Wielączy
 9. Technikum im. Jana Zamojskiego w Zwierzyńcu

Już czternasty raz dzieci i młodzież wezmą udział w otwartych biegach im. Bronisława
Pietruszyńskiego.

Podtrzymując tradycję lat ubiegłych, w najbliższy wtorek (17 października) na obiektach Centrum Sportu
i Rekreacji w Szczebrzeszynie dzieci i młodzież na sportowo upamiętnią znakomitego propagatora
kultury fizycznej.
W XIV Otwartych Biegach Terenowych im. Bronisława Pietruszyńskiego wystartują uczniowie w 12
kategoriach wiekowych w podziale na płci.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10

Poniżej załączniki do pobrania.

Trasy do pobrania…

Poniżej do pobrania trasy tegorocznego Biegu Chrząszcza……….zaznaczamy ścieżkę i przechodzimy do linku

https://megawrzuta.pl/filesgroup/9fd7b599f2c3ed0317999f22fef02022.html

Koniec zapisów tuż tuż…..

Tylko do 21 Lipca trwają zapisy na tegoroczną edycje Biegu Chrząszcza……odliczamy!!