Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie zaprasza na I Nocny Bieg Chrząszcza. 03.12.2022r.

Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie zaprasza na I Nocny Bieg Chrząszcza.

Regulamin

I NOCNY

BIEG CHRZĄSZCZA

3 grudnia 2022 r. Szczebrzeszyn

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie

ul. Szkolna 4, 22-460 Szczebrzeszyn

Tel. 504 028 243

e-mail: csir@szczebrzeszyn.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn

Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn

PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej

CEL IMPREZY

Promocja walorów turystycznych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego

Promocja Roztocza

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji;

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

PROGRAM

Godz. 14:30 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych ( Budynek świetlicy w Kawęczynku )

Godz. 16:00 – start biegu na dystansie 16 km.

Trasa prowadzi z Budynku świetlicy w Kawęczynku (start – meta) krótkimi odcinkami dróg polnych w kierunku malowniczych wąwozów lessowych – Las Cetnar,

Trasa będdzie oznaczona wstążkami i tabliczkami, umieszczonymi po prawej stronie trasy,

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Zawodnik przez cały czas biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

– latarka czołowa

– folia NRC,

– naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,(wszyscy uczestnicy)

UCZESTNICTWO

Zawody odbędą się w dwóch kategoriach – Open kobiety i mężczyźni:

Uwaga:

Zawodnicy oświadczają że są zdolni do udziału w wydarzeniu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu, oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.

Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają numer startowy. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 25 listopada 2022 roku drogą mailową na adres:

csir@szczebrzeszyn.pl

lub telefonicznie:

nr tel. 504 028 243

– po tym terminie ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości zapisów

W zgłoszeniu podajemy: imię nazwisko, datę urodzenia, nr telefonu

  • Organizator nie pobiera opłaty startowej.
  • Organizator nie przewiduje pakietów startowych

Na trasie biegu przewidziany jest 1 punkt odżywczy ( na ok. 8 km.) a po zakończeniu biegu ognisko, przekąski, napoje energetyczne, itp